DİKKAT GELİŞTİRME AKADEMİSİ

DİKKAT GELİŞTİRME AKADEMİSİ

Dikkat eksikliği; dikkati belli bir noktaya toplayamama, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak dikkat eksikliği belirtilerinin, 7 yaşından önce başlamış olması gerekir.

Dikkat eksikliği erken belirtiler vermesine rağmen daha çok okul yıllarında tespit edilir. Okul ortamı dinamiktir. Dersleri takip etmek, dinlemek, uygulamak, günlük programı takip etmek bu çocuklar için zordur. Yönergeleri takip etmek, anlamak ve uygulamakta zorluk çekerler. Bu durum sadece okulda değil,  günlük yaşantıda da sorunlar yaşanmasına sebep olur. Dikkat eksikliği sorunu yaşayan öğrencilerin ödev yapmada da zorlukları vardır. Özellikle sınavlarda kendilerinden beklenen sonuca ulaşamazlar.

Dikkat eksikliği, uygun yöntemler kullanılıp tedavi edilmediği takdirde çocuklar bu sorunu çözemezler ve sınırları zorlayan, söz dinlemeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen, davranış sorunları yaşayan çocuklar haline dönüşmeleri hiç de şaşırtıcı olmaz. Dikkat eksikliği açısından alınacak profesyonel desteğin yanı sıra evde ve günlük yaşantı akışında bazı noktalara dikkat etmek bir ekip çalışması halinde bu sorunla baş etmeye çalışmak tercih edilen ideal durumdur.

 • Her öğrenciyi kendi kapasitesinin en üst noktasına ulaştırmak.
 • Benlik algısını güçlendirerek, öz güvenini kazanmasına yardımcı olmak.
 • Yaşıtlarına ve yetişkinlere karşı kendini ifade edebilme becerisi geliştirmek
 • Yetişkinden bağımsız hareket etme becerilerini geliştirmek
 • Öğrenmeye karşı merak ve istek uyandırmak
 • Öğrenmeyi öğretebilmek
 • Grup dinamiği içinde aktif katılımını teşvik etmek
 • Takım çalışmasının olumlu sonuçlarını yaşamasını sağlamak
 • Kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilincini geliştirebilmek
 • Hayal gücünü teşvik etmek
 • Oyun aracılığı ile zihinsel keşif olanakları sağlamak