ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMİ

ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMİ

ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMİ

HIZLI OKUMA NEDİR?
Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1985’lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızınız ve anlama oranınızda ciddi oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir.

NİÇİN HIZLI OKUMA?
Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Bilgi daha hızlı çoğalmakta, bizler ise dakikada 150 kelime ila 300 kelime arasında okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzün aydınları, dakikada ortalama 500 kelime okumamız gerektiğini belirtmektedir.
Zihin olarak okuma hızımızı sınırlandıran bizleriz. Günlük gazeteler, e-postalar, kitaplar, ödevler, iş yazışmaları vb. dokümanların daha hızlı okunması yaşam kalitenizin artmasına olanak sağlayacaktır.
Ayrıca, sınavlara hazırlanan öğrenciler hızlı okuma teknikleri ile daha hızlı okuyup, daha hızlı anlayarak, sınavlardaki başarılarını artırabilirler. Unutmayın ki, beynimizle gözlerimiz arasında ışık hızında bir iletişim kurulmaktadır. Işık 300.000 km/s hızla ilerlerken, ses 312 km/s ilerler. Beynimiz çok hızlı okuma yeteneğine sahiptir, önemli olan onu eğitmektir.

HIZLI OKUMANIN FAYDALARI
Okumak, dünyaya geldiğimiz andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Kitapların bir faydası da kendinizi ifade etme kabiliyetini geliştirir. Kelime haznelerinin gelişmesini sağlar. Kelime hazneleri ne kadar geniş olursa günlük hayattaki konuşmalar da o kadar dikkat çekici olur. Okurlar istediği ortamda istediği şekilde ifade etme yeteneğine sahip olur. Böylelikle bireyin özgüveni artar.
Sahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlığı sahip olmanın sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadır. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır. Hızlı okumanın diğer faydaları;

• Okuma yanlışlarından kurtarır.
• Beyini iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelleri daha aktif kullanmayı sağlar.
• Mevcut okuma hızını ortalama olarak 2-4 kat arttırır.
• Dikkat ve konsantrasyon süresi ortalama % 50 oranında artar.
• Amaçlı ve süreli okuma becerilerini geliştirir.
• Hafızayı geliştirir.
• Okuma, ders çalışma dolayısıyla öğrenme zevkli bir hale gelir.
• Göz kasları ve görme kabiliyeti geliştiği için okurken gözler yorulmaz.
• Düşünceleri olgunlaştırıp, besleyip, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biridir.
• Stresi azaltır.
• Zamanı daha verimli kullanmayı sağlar
• Zihni geliştirir ve tembellikten kurtarır.
• Olaylara farklı bakmasını sağlar.
• Okunanı anlama – hatırlama gücünü kuvvetlendirir.
• Toplumsal ilişkilerin kalitesini artırır.
• Kısa zamanda daha çok bilgi öğrenmeyi sağlar.
• Her yazının aynı amaçla okunmadığını ve aynı hızda okunamayacağı mantığı sayesinde esnek okuyucu olmayı sağlar.
• Karar verme ve hayal etme yeteneğini geliştirir.
• Eğitim hayatındaki başarıları artırır.
• Meslek hayatındaki başarıları pekiştirir.
• Sınavlarda zaman problemini ortadan kaldırır.
• Okunanı bir bütünlük içinde daha kolay anlamayı sağlar.
• Daha hızlı ve daha iyi anlayarak okunur.
• Okumadan hiçbir evraka imza atmamayı sağlar.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
• İlk okuma ve anlama oranı ölçümü
• Etkin Hızlı Okuma Sistemi Teorisi
• Odaklanma egzersizleri
• Göz kaslarını geliştiren Takistoskop egzersizleri
• Anlama becerisini geliştiren Etkin Okuma teknikleri
• Ön Okuma ve Göz Gezdirme teknikleri
• Zihin Haritası çalışmaları
• Sağ sol Beyin çalıştırma egzersizleri
• Son okuma ve anlama oranı ölçümü