DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Dil ve Konuşma Terapistinin Görev ve Sorumlulukları:

 • Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda insan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme, ayırıcı-tanısını koyma ve tedavi-terapi programı hazırlayıp uygulamadan sorumludur:
 • Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi v.b bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları
 • Ses bozuklukları
 • Özgül (spesifik) dil bozuklukları
 • Dili yazarak ifade etmede karşılaşılan bozukluklar ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklar
 • Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi
 • İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi
 • Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme, terapi
 • Yutma, yutkunma ve östaki borusunu etkileyen bozuklukların terapisi
 • Larenjektomi, trakeoktomililerde konuşma terapisi
 • Yaşlanmaya bağlı serebral bozuklukları (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans v.b) olan bireylere iletişim terapisi
 • Yukarıda adı geçen bozuklukları olan bireylerin ailelerine bozuklukları önleme ve bozukluğu olan bireylerin rehabilitasyonu konularında danışmanlık yapar.
 • Yukarıda adı geçen bozukluklar konusunda personel yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alır.
 • Yukarıda adı geçen bozukluklar konusunda toplum duyarlılığını arttırmakta görev alır.
 • Gerek gördüğünde daha detaylı değerlendirme için uzmanlara yönlendirme yapar, takip eder ve gerekirse multidisipliner olarak çalışır.
 • Yukarıda adı geçen bozuklukların işlevsel değerlendirilmesinde ve terapisinde gerekli cihaz ve araçların kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirilmesini yapar.
 • Hastanın tedavisi sırasında gelişimini ve terapiden sağladığı faydayı belgelemek, takip etmek için kayıt tutar, terapi süreci boyunca değerlendirme yapmak amacıyla veri toplar; sonuçlara uygun olarak tedavi planını geliştirir ve değiştirir; tedavi sürecinin faydaları ve kaydedilen gelişme ile ilgili sonuçları hasta ve yakınları ile yazılı ve/veya sözlü olarak paylaşır.
 • Alternatif ve iletişimi destekleyici sistemler ve cihazlarını seçme, önerme görevi yapar.

Detaylı bilgi için.

0266 249 73 63 - 0533 313 99 94